Sprzedaż osobista jako forma promocji

Sprzedaż osobista jest bardzo skuteczną formą promocji. Jest to jeden z elementów, który wlicza się w tak zwany miks promocyjny w marketingu. Na skuteczność tej formy promocji ma wpływ głównie indywidualne podejście do klienta. Sprzedaż osobista raportowanie MSR polega bowiem na osobistym polecaniu produktów czy też usług klientowi, bądź potencjalnemu klientowi przez sprzedawcę. Sprzedawca taki ma za zadanie zaprezentowanie produktu lub z usług z jak najlepszej strony. Konieczne jest podanie wszelkich informacji na jego temat, a także informacji dotyczących jego użytkowania oraz możliwości zwrotu i gwarancji. Dodatkowe zadanie sprzedawcy to uzyskanie informacji zwrotnej od klienta. Informacje takie powinny dotyczyć jego oczekiwań oraz potrzeb. Dzięki takim informacjom sprzedawcy mają szansę na ulepszenie promocji produktów i usług. Sprzedaż osobista dzieli się na dwie formy. Pierwszą z nich jest sprzedaż bezpośrednia, która polega na rozmowie sprzedawców z klientami. Natomiast promocja pośrednia odbywa się przez telefon lub pocztę.